Съобщение на училищния ученически съвет


Info

На 08.02.2023 г. ще се проведе общо събрание на училищния ученически съвет към ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас, при следния дневен ред:

 

1.      Провеждане на анкетно проучване сред учениците за избор на ученик на годната.

 

2.      Изготвяне на план за дейности, свързани с 14 февруари – Ден на приятелството;

 

3.      Изготвяне на план за дейносто, свързани с 23 февруари – Ден на розовата фланел


ка.

 

 


Архив