Обучение по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“


От 28 до 30 октомври 2022 Сдружение „Равновесие“ проведе обучение по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с придобиване на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ в хотел „Национал палас“ град Сливен.

 

20221028_183835 20221029_093408 20221029_093433

20221029_094016 20221029_094526 20221029_094614 20221029_094822 20221029_094817

Архив