Кампания за безплатен очен скрининг за деца и ученици


500h336

Уважаеми родители,

Фирма KWIAT ще проведе юбилейна кампания за безплатен очен скрининг, насочена към деца и ученици до 18-годишна възраст.

През 2022 година кампанията ще се проведе през месеците септември и октомври. Като родители ще можете да получите допълнителна информация на електронната страница на кампанията www.kwiat.bg

Кампанията се реализира с подкрепата на МОН, Министерството на здравеопазването, Министерството на младежта и спорта, както и на социално отговорни компании и неправителствени организации.

Архив