Посещение на заведение за хранене и развлечение


png-clipart-catering-logo-catering-logo-chef

На 27.06.2022г. учениците от професионалната паралелка в IX клас, с ръководител г-н Атанас Иванов, осъществиха поредната среща с представители на бизнеса. Бяха проведени срещи с представители на персонала на различни нива: обслужващ персонал, помощен персонал и управител на търговска зала.

Посещенията на обекти за хранене и развлечения е ключов елемент от производствената практика на учениците от професионалната паралелка. Предоставя се възможност на учениците да надградят своите знания, умения и компетентности, необходими за професията. Срещите с работодателите дават възможност на младите хора да придобият нови умения и да се подготвят успешно за своето първо работно място.

289521588_556056135997645_6186038610997939329_n 289943610_506409844615226_7849683455409028916_n 290018662_3267797836828328_529988088826872542_n 290145443_596011948509371_6796290940554056374_n 290166233_570060474685416_5010695371391162436_n 290270896_472676427902372_8081461696908343773_n 290299133_823985048787472_2258045473223269158_n 290331065_1398605557275018_8107636159389389424_n 290445751_1173012486818211_667978923729191874_n 290488995_848350366139576_5554783270280300849_n

Архив