Запознаване с индивидуалните резултати от НВО на учениците от IV клас


Info
Уважаеми родители,
На основание заповед № РД-06-741/ 07.06.2022г. на началника на РУО – гр. Бургас, можете да се запознаете с индивидуалните резултати от НВО на учениците от IV клас.
Запознаването се извършва в ОУ „П. К. Яворов“ – гр. Бургас, I етаж, 109 стая от 08.00ч. до 12.00ч. в присъствието на заместник-председателите на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи по български език и литература и математика от НВО на учениците от IV клас, както следва:
– 08.06.2022г. – Мариана Сарова;
– 09.06.2022г. – Мария Колева;
– 10.06.2022г. – Дорена Колева.

Архив