Информационна кампания по Дейност № 7 по Проект „Подкрепа за успех“


Screenshot_203

На 06.06.2022 г. в ОбУ „Васил Левски“ беше проведена информационна кампания по Дейност № 7 по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.Дейността е насочена към намаляване нариска от преждевременно напускане на образователната система от учениците, чрез включването на родителите на учениците в риск от отпадане от образователната система. Наши гости бяха родители, учители, ученици и директорът на училището. Обсъдиха се редица въпроси, като основна тема в разговорите бе “Образованието правилният избор”. Безспорно положителният диалог между родители-ученици-учители е ключов за обхващането и задържането на учениците в училище, както и успешната бъдеща реализация на всяко дете. Привличането на родителите и ангажирането им в училищния живот е с огромно значение за постигането на добри резултати.
Всички се съгласиха, че работата на терен с общността по време на пандемията и не само, категорично повишава посещаемостта на учебните занятия и изгражда отношения, базирани на доверие уважение толерантност и екипност.

IMG-daff2d9ede0435f8858fb8497cc1e211-V IMG-b13a5a053bcfe14fc44b30bd01c93533-V IMG-cbcdf5d950ab63085646510d2b17da3f-V IMG-d3c4e84e924d2cd311b9d0b90433fa31-V IMG-e838401d16bdd0f21c4adc08d72e7f0f-V IMG-35cebee130ede206ac22c16d4fcacd43-V   285622701_2222782354537873_5418613769843412196_n 286102959_745307116518601_548202229528417155_n

Архив