Ден за възпоменание на жертвите на ПТП


stop-28950-original-28951-1000x0

С резолюция на Общото Събрание на Организацията на обединените нации всяка трета седмица на месец ноември отбелязваме Седмица на безопасност на движението, в която датата 18 ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. През настоящата 2021 година в ОбУ“Васил Левски“ мероприятията, свързани със Седмицата на БДП и отбелязване на 18 ноември, бяха осъществени присъствено в ППГ-5 и ППГ-6 и виртуално в начален, прогимназиален и гимназиален етап.

В Час на класа учениците от начален начален, прогимназиален и гимназиален етап бяха запознати от преподавателите по БДП с кратък материал за смисъла и значението на това възпоменание. Предварително бе изготвено и табло с материали, посветени на Световния ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия от учениците от УС, което бе представено виртуално.

Във всички класове бяха подготвени и представени мултимедийни презентации на тема пътната безопасност. Проведени бяха беседи-разговори, както и викторини с тематика, подчинена на безопасността на движението по пътищата и на последствията от пътнотранспортните произшествия.  В края на Час на класа  учениците от начален и прогимназиален етап , ръководени от своите преподаватели по БДП, рисуваха на тема пътна безопасност и как да се предпазим от ПТП. С тези рисунки бе направена виртуална изложба.

Децата от ПГ-5а и ПГ-5б осъществиха практическо занятие под надслов „Операция „Зебра“ за безопасно преминаване през пътното платно. Практическо занятие бе осъществено и от  на децата от ПГ-5а и ПГ -5б на тема „Моята улица”.

Ден за възпоменание на жертвите на ПТП – видео

Архив