Седмица на супертатковците


84d5c0bba4a6eeac6837c99bc2af4b75

Тази учебна година учениците от Ученическото самоуправление отбелязаха Седмицата на бащата (08.11.2021 г. – 14.11.2020 г.) онлайн. Празничната седмица протече под надслов „Седмица на супертатковците“ и бе изпълнена с множество виртуални мероприятия.   Учениците от ръководството на УС се погрижаха да бъде изготвено информационно табло, което поръчаха на г-жа Д.Петкова и г-жа М.Стоянова да бъде поставено във фоайето на училището. Изпратиха изготвена от тях презентация и други информационни материали на електронните пощи на своите учители и съученици. Класните ръководители запознаха в ЧК виртуално, учениците и родителите с Националната кампания «Да бъдеш баща». В частност с темата„ Седмица на супертатковците ”. Те приканиха бащите да се включат в четенето на материали по темата.

Децата от ПГ-5б, ПГ-6а и ПГ-6б и IVб клас, под ръководството на своите преподаватели, реализираха виртуални творчески работилнички в ситуации по конструиране и технологии – изрязване, прегъване и апликиране. Те собственоръчно изработиха изненада за татко -„Мъжка риза с вратовръзка“.

Учениците от IVa клас взеха виртуално участие в работилница за наука: „Как да си направим хвърчило“.

Децата от от Ia клас и Iб, Iв и IIб клас се включиха във виртуалната инициатива „Да нарисуваме картичка  за своя татко, дядо и чичо“.

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап решиха нетрадиционно да се включат в „Седмица на супертатковците“ .  В часовете по български език виртуално представиха своите есета на тема“Аз и татко“.

Видео Седмица на супертатковците

Архив