НП „ Заедно в грижата за всеки ученик“


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина“

Обединено училище „Васил Левски“ се включи в Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина“.

Основната цел на проект „Заедно от детската градина към училището“ с целеви групи – децата от ПГ 6 а и учениците от I а клас,  децата от ПГ 6 б и учениците от I б клас е повишаване на качеството на предлаганото образование чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и училището, придобиване на увереност в собствените възможности, задържане на учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ образователен етап.

Реализирането на проектните дейности допринася за:

– синхронизиране на методите и формите на работа в посочените възрастови групи;

– запознаване с индивидуалните особености на децата, включени в целевите групи;

– изграждане на емоционална готовност у учениците за прехода;

– спокойна и непринудена адаптация към новите среда, изисквания и отговорности;

– създаване на позитивна образователна среда;

– създаване на оптимална работна среда за партньорство между учителите в детската градина и начален етап;

– създаване и поддържане на партньорски взаимоотношения с родителите на децата/учениците и привличането им за активни участници в образователно-възпитателния процес;

– осигуряване на плавен преход на децата от детската градина към училището;

– осигуряване на равен шанс на всяко дете при постъпване в училище;

– информационна подкрепа на децата и техните семейства.

260450652_10219567084758840_4000111211810397354_n    260669231_10219567084678838_8771039129720494647_n   FB_IMG_1641561964602FB_IMG_1641561976144       FB_IMG_1641561996040     260903424_10219567090998996_1830277517520438778_nFB_IMG_1641562027887     IMG_20211007_135238    received_341691111064286   IMG_20211005_153216

Модул 3„Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап“

По Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ – „Крачка напред“, чрез съвместни срещи и проведени бинарни  уроци между учители от начален и прогимназиален етап се повиши качеството на образованието и се осигури по-лесния преход на учениците от IV клас към V клас на обучение в ОбУ „Васил Левски“. Работата по реализиране на проекта създаде естествен интерес и мотивация за активно включване в игрово-познавателна, учебно-изследователска и практико-преобразуваща дейност и овладяване на умения за работа в екип, сътрудничество, комуникативност, планиране, увереност в собствените възможности, необходими за плавния преход на учениците.

20211006_112754 DSC_1032 DSC_1020 20211006_135248 20211006_121948 20211006_112708

Архив