График за провеждане на консултации по учебни предмети


Учебна 2023/2024 година

Начален етап

12022024_CCF(4)
Гр. консултации по уч. предмети-НЕ

Прогимназиален етап и първи гимназиален етап

12022024_CCF(5)
Гр. консултации по уч. предмети-ПЕ и ПГЕ

Учебна 2022/2023 година

II учебен срок

SKMBT_C22023021011370

I учебен срок

График за консултации

Архив