Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Screenshot_324

Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците.

Учебна 2022/2023 година

Група „Мики Маус“ – ръководител Йорданка Николова

Група „Слънчо“ – ръководител Димитринка Янева

Група „Смехорани“ – ръководител Боряна Карчева

Група „Любознайко“ – ръководител Светла Петрова

Учебна 2021/2022 година

Група „Смехурани“ – ръководител Боряна Карчева

ПГ 5 А гр. работи по проект АПСПО – Дейност 2. Използват се учебни помагала и работни листи,дидактични игри,целящи да тренират паметта ,вниманието,въображението,тактилни те усещания и обогатяване на езиковата култура с набор от разнообразни изразни средства в предучилищна възраст.

Целта е усвояване на децата с различен семеен език на представи,умения и компетентности за успешно използване на българския книжовен език.

IMG_20220106_091710 IMG_20220106_092150

IMG_20220106_093354 IMG_20220321_102312 IMG_20220321_102259 IMG_20220106_093405 IMG_20220106_093614 IMG_20220106_093811 IMG_20220106_093634   IMG_20220523_112013   IMG_20220523_111947

Група „Любознайко“ – ръководител Светла Петрова

271615677_1280527822446131_2263405806336910412_n 271651498_306854488040046_4873245723441091304_n

Група „Любопитко“ – ръководител Йорданка Николова

271395961_309527411114499_7538124020816499578_n 271082067_642605036936871_8452025738515589271_n

IMG-27ed750799ce3b6179e97cdc748a8683-V IMG-bd138f19b18c14fec33acb5631945fc4-V IMG-312532cf32a29fd2e740db366a97ea51-V IMG-64b8ea8b19ea885011fa7feaa0c528c1-V IMG-545394f1ce21eac87155fb0a250eb29e-V IMG-8f5b92fb6d38081c36c365e9cc80a657-V IMG-fc30a288fc2548c36dcd969e42f9027c-V IMG-923bc82663f1bc4cce18582518ad1c9a-V IMG-bcaf795720022cedecd015d64b1c476b-V

Група „Сладкодумци“ – ръководител Димитринка Янева

271485934_280206110765018_4793653094222673660_n

Архив