Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


Screenshot_203

афишшш_page-0001

Информационна кампания по Дейност № 7 по Проект „Подкрепа за успех“

Учебна 2021/2022 година

spisyk

 

 20220106_114235 20220106_114213 20220106_114428 20220106_114042 269533928_428531905677895_6965812444787323338_n 269716520_320735393212695_7065078578996881855_n 20220106_123311 IMG_20220107_113041 242355052_10219638352056096_5363267172350796975_n

Учебна 2020/2021 година

През учебната 2020/2021 година в нашето училище бяха сформирани 26 групи – 17 групи в начален етап, от които 8 по български език и литература и 9 по математика, и 9 групи в прогимназиален етап, от които 5 по български език и литература и 4 по математика.

Архив