Ролята ни като граждани


civic_education-707x480

          Фондация „Български институт за правни инициативи“ (БИПИ) инициира проекта „Справяне с овладяната държава чрез образование – нов прочит на старите методи“. Проектът се финансира от Инициатива за Европа на Отворено общество (OpenSocietyInitiativeforEurope) в рамките на програмата за противодействие на овладяната държава. Проектът на БИПИ следва заложените стратегии на МОН за развитие на гражданското образование в Република България.

Цел на проекта, на първо място, е насърчаването на развитието на гражданско самосъзнание и самостоятелно и критично мислене у учениците чрез използването на интерактивни методи на преподаване. На второ място, проектът има и изследователски характер, доколкото предвижда да разкрие връзката между неразбирането на основните понятия за държавност и общество сред учениците, от една страна, и сходните проблеми при техните родители и/или представители на общностите, в които живеят. Затова проектът основно е ориентиран към училища в смесените райони на страната, където дефицитът от познания затова какво е държава и ролята ѝ в живота на гражданите изглежда най-остър. В изпълнение на горните цели по проекта инициира създаването на три късометражни анимационни филма, които представят на разбираем за учениците основни понятия като: държава; конституция; държавни/общински органи; съд; полиция; човешки права.

На 21.02.2019 г. тези анимации бяха представени пред ученици и родители в ОУ „Васил Левски“,  последвани от разговори с децата и родителите върху видяното.

23 43 45 321 345 432 555 644 545435 untitled

Архив