Занятие с родители и ученици по проект “ Твоят час“


92325994

Ръководителите на клубове „Знам и мога на български“ и „Знам и мога на български език“ проведоха поредното занятие с родители и ученици.Този път темата беше как се пише ЗАЯВЛЕНИЕ. След разясненията по теоретичната част, участниците пристъпиха към практическата, а именно да изготвят  примерно ЗАЯВЛЕНИЕ до Дирекция Социално подпомагане. Родителите бяха също толкова активни, като споделиха трудностите, които са срещали при попълването на такъв тип документи.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Архив