Ученическо самоуправление


Общо събрание на Училищния ученически съвет

Съобщение от училищния ученическия съвет към ОбУ „Васил Левски“

 

Устав на Училищния ученически съвет

устав

 

 

План за работа на Училищния ученически съвет

план

 

 

22032022_145721_CCF

Архив