„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“


Арт клуб „Фантазия“ с ръководител госпожа Невена Колева

IMG_0974IMG_0989IMG_0991

 

 

 

 

 

IMG_0990IMG_0992IMG_0975

IMG_0997

 

IMG_0998

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0995

 

IMG_0993IMG_1001IMG_0999IMG_1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб „Хранене и здраве“ с ръководител госпожа Маргарита Цветкова

IMG_1024IMG_1023IMG_1013IMG_1017IMG_1020IMG_1022IMG_1021IMG_1016IMG_1019IMG_1025IMG_1026

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб „IMG_1142IMG_1144IMG_1141Природни науки“ с ръководител госпожа Дарина Кандарова

 

 

 

IMG_1138IMG_1140IMG_1139IMG_1137IMG_1136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб „Забавна математика“ с ръководител госпожа Сашка Василева

IMG_1155IMG_1157IMG_1153

 

 

IMG_1152

 

 

IMG_1156IMG_1159IMG_1154IMG_1158IMG_1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб „Умея да чета и пиша“  с ръководител госпожа Маргарита Цветкова

IMG_1011IMG_1009IMG_1012IMG_1010IMG_1007IMG_1008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ – 2016 – 2018 г.

На 25.11.16 г. ние, участниците в клуб „Аз и Европа“ към проект „Твоят час“, проведохме своето занятие в НЧ „Васил Левски“. Нашата цел беше да подпомагнем библиотечното дело към читалището.

Госпожа Георгиева – секретар на читалището ни прие радушно. Подготвихме картотека на литературата с тематика Европа и Европейския съюз, както и рафт с подходящите книги. Нарисувахме европейското знаме, символ на обединение и открихме обща връзка със завета на хан Кубрат.

Запознахме се със закона за правата на човека и основните политики на ЕС. Като в това число говорихме за толерантността между отделните нации в различните държави, като вяра, религии, традиции, култура и т.н.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Архив