Правила за работа в условия на COVID 19


Учебна 2021/2022 година

Модел за организиране на учебния процес в условията на извънредна епидемична обстановка

Учебна 2020/2021 година

План за действие при COVID 19
Заповед РД 09-29/25.09.2020г. – Утвърждаване на План за действие при COVID 19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда
Заповед РД 09-30/25.09.2020г. – Утвърждаване на Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID 19
Заповед РД 09-31/25.09.2020г. – Утвърждаване на Правила за поведение при съмнение или случай на COVID 19
Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID 19
Заповед РД 09-32/25.09.2020г. – Утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID 19
Заповед РД 09-28/25.09.2020г. – Определяне на организационен екип
Заповед РД 09-26/25.09.2020г. – Определяне на екип за подкрепа
Заповед РД 09-05/15.09.2020г.
Заповед РД 09-27/25.09.2020г.

Архив