НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“


Денят на храбростта и празник на Българската армия е официален празник в
Република България – професионален празник на военнослужещите, който по традиция
се отбелязва всяка година на Гергьовден – 6 май.
Във връзка с изпълнението на заложените дейности по Национална програма
„Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ Модул 1,
учениците от първи гимназиален етап почетоха празника, като разработиха
информационни материали, свързани с историческото минало на българската армия и
тържественото му отбелязване от 1880 г. до днес.
В подготвената презентация, те запознаха съучениците си и с дейностите на
Националния военноисторически музея, Националния исторически музей и музея на
авиацията край Пловдив, с което обогатиха познанията на съучениците си с
постиженията на българската армия.

  • Създаване на музеен кът. Събиране на информация и създаване на база данни,   посветени на бойната слава на българската армия.
  • Провеждане на срещи с наследници на участници във войните за национално обединение;
  • Грижа за войнишки паметник или паметник, посветен на конкретна личност, свързана с историческото минало на българската армия;
  • Разработване на информационни материали, свързани с историческото минало на българската армия и с Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май;
  • Тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.

Архив