НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“


  • Създаване на музеен кът. Събиране на информация и създаване на база данни,   посветени на бойната слава на българската армия.
  • Провеждане на срещи с наследници на участници във войните за национално обединение;
  • Грижа за войнишки паметник или паметник, посветен на конкретна личност, свързана с историческото минало на българската армия;
  • Разработване на информационни материали, свързани с историческото минало на българската армия и с Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май;
  • Тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.

Архив