ЕРАЗЪМ + „EOS, Empathic and Open School“


Screenshot_395На 06.10.2022 се проведе Вътрешноинституционално обучение на тема “ЕМПАТИЧНО ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ“ по проект ЕРАЗЪМ + „EOS, Empathic and Open School“ (Емпатично и отворено училище), споразумение No 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032791.

Представена беше темата  Peer tool 2: Placemat и Peer tool 3 : Blind trio.

Госпожа Донка Динева представи, чрез лекция и практически занятия, видовете емпатия, както и способи за нейното развиване сред учениците. Емпатията – като средство за повишаване на мотивацията за учене, за преодоляване на обучителните дефицити и за предотвратяване на преждевременното отпадане от образователната система. Използването на емпатията помага на учениците да работят заедно по групи, да изразяват емоциите си и да си помагат. По този начин всяко дете, работейки в групата, се чувства  пълноценно.

Обучението беше полезно с това, че показа как редовните и повтарящите се колективни ситуации в класната стая стимулират когнитивната емпатия.

Присъстващите учители споделиха, че с удоволствие ще приложат показаните методи в учебните часове.

„Ако ти никога не опиташ, никога няма да знаеш.“ – проф. Зана

310617351_1253919978726111_1329704037729316398_n 310599547_839776853863182_3506460625956462867_n  310744179_1523141298106825_6182068931130904804_n 310574697_375528824679507_7986551704134366777_n 310495142_610816927435799_3830631017569337034_n 309749125_462784322482235_7536918001228069171_n 310551168_1288018818780560_8755444664082771302_n 310521282_469128368502157_532525427654546217_n  310756786_575105834415377_1401790477074120815_n  310769063_511887034278586_4089560101371186953_n

Архив