Дейности на учениците от I б клас


КЛЮЧ СОЛ  Е НАШИЯТ ГЕРОЙ И ОТКЛЮЧВА ЧУДЕСА БЕЗБРОЙ

Първокласниците от  I б клас – целева група по проект „Ключ за света“ с избираем учебен час по музика „С ключ СОЛ света да отключим“ с класен ръководител Тинка Станкова с голямо старание се учат да пишат ключ „сол“. Трудничко е, но децата знаят, че ключ „сол“ е много важен и без него не може.

 

Виж, втора линия огражда той.

Изписва като охлювче завой.

В камшиче извисява се и ето:

с чертичка спуска се надолу,

завива вляво, точка – край.

Ключ СОЛ е нашият герой,

отключва чудеса безброй.

IMG_20220315_102902   IMG_20220315_102856   IMG_20220315_102908

 

ПЕЕМ ЗА ЛЕВСКИ

 

Ученици от I б клас – целева група по проект „Ключ за света“ с избираем учебен час по музика „С ключ СОЛ света да отключим“ с класен ръководител Тинка Станкова участват в празничната програма за отбелязване на 149 години от обесването на Васил Левски – патрон на нашето училище с „Песен за Апостола“.

FB_IMG_1645328614496

 

 

ОВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ МУЗИКА

 

Учениците от I б клас – целева група по проект „Ключ за света“ с избираем учебен час по музика „С ключ СОЛ света да отключим“ с класен ръководител Тинка Станкова слушат и пеят песни на български език.  Разучаването и изпълнението на песни на български език подпомага трайно усвояване и разширяване на лексикалния запас, овладяване на правилна артикулация, придобиване на умения за слушане, четене, говорене и писане. Текстовете на песните им помагат не само да обогатяват речниковия си запас, а и правилно да употребяват думите в изреченията в контекст и по-лесно да усвояват граматичните и пунктуационни правила.

IMG_20220315_104612

Архив