Дейности на учениците от I а клас


„С ключ сол света да отключим“ – това е мотото на нашите часове по музика – ИУЧ.

Това ни помага да отключваме нашият детски свят, в който четем, пишем, решаваме задачи, рисуваме, пеем и танцуваме.
Често изявяваме своите музикални способности и предпочитания, като осъзнаваме посланието на словесния текст.
image_6487327  IMG-7790  IMG-7923

„Азбуката ние знаем – вече сме грамотни“ – успяхме да научим всички букви и да ги накараме да танцуват, хванати за ръчичка. Целият процес за научаване на буквичките беше лесен и приятен, защото ни помагаха нотите и песните.

Лесно и забавно е, когато можеш да се качиш и слезеш по нотната стълбичка.
IMG-7964   IMG-7972  IMG-7977
„Иновации в действие“ – това е програмата, по която ние изявихме своите знания и умения, с най-голямо удоволствие. Наши гости бяха учители на наши приятелчета от ОбУ „Христо Ботев“ – град Стамболийски и училището от град Белозем. Ние показахме всичко, което усвоихме през учебната година, демонстрирахме своите приказни знания и емоции, а също така научихме за музикалните импровизации. Гостите бяха впечатлени от нашата музикална култура.IMG-8199  IMG-8211  IMG-8221    IMG-8246

Архив