Колегия на ОУ ``Васил Левски``

Дирекция

ВЕНЕЛИНА АНДРЕЕВА

Директор

МИЛЕНА ЖЕКОВА

Зам.- директор УД

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА

Зам.- директор УД

ДАРИНА КАНДАРОВА

Главен Учител

Учители

Йорданка Петкова Николова –  учител в подготвителна група/ПГ5А

Димитринка Христова Янева –  старши учител в подготвителна група/ПГ5Б

 Мария Христова Йорданова  учител в подготвителна група /ПГ6А

Светла Христова Петрова –  старши учител в подготвителна група/ПГ6Б

Анастасия Миткова Мандажиева – учител в начален етап /IA клас иновативна паралелка

Силвия Павлова Дамянова – учител в начален етап /IБ клас иновативна паралелка

Сашка Стойчева Василева – старши учител в  начален етап / IIА иновативна паралелка

Тинка Иванова Станкова –  учител в начален етап / IIБ иновативна паралелка

Събчо Парушев Костенски – старши учител в начален етап /IIIА клас

Хабибе Ереджеб Ахмедова –  старши учител в начален етап /IIIБ клас

Димитрина Тодорова Димитрова – старши учител в начален етап /IIIВ клас

Невена Димитрова Колева – учител в начален етап /IVA клас

Донка Колева Динева – старши учител в начален етап /IVБ клас

Надежда Петкова Купенова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Български език и литература/VA  клас

Иванка Маринова Николова – учител в прогимназиален етап /общообразователен учебен  предмет -Математика/ VБ клас

Милена Паскалева Стоянова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Руски език/ VIA  клас

Данче Николова Райкова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет -Математика / VIБ  клас

Жана Давидова Казакова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Руски език/ VIВ  клас

Елена Димитрова Кирилова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Английски език / VIIA  клас

Дарина Георгиева Кандарова –  главен учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Природни науки/VIIБ  клас

Веселин Драганов Костадинов – старши учител в прогимназиален етап / общообразователен учебен предмет – История и География/

Купен Стоянов Воденичаров –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Музика

Димитър Михайлов Михайлов –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Физическа култура и спорт

Моника Янкова Михалева  – учител в прогимназиален етап /общообразователен учебен  предмет – Физическа култура и спорт

Ирина Илиева Зоткова – учител в начален етап / I ЦДО иновативна група

Станислава Николова Георгиева –  учител в начален етап/ II ЦДО иновативна група

Дико Димов Димов -учител в начален етап/ III ЦДО

Красимира Сашева Маринова-Куриева – учител в начален етап/ IV ЦДО

Нина Куцарова Куцарова  – учител в прогимназиален етап/ V ЦДО