Колегия на ОУ ``Васил Левски``

Дирекция

ВЕНЕЛИНА АНДРЕЕВА

Директор

МИЛЕНА ЖЕКОВА

Зам.- директор УД

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА

Зам.- директор УД

САШКА ВАСИЛЕВА

Главен Учител

Учители

 Боряна Алексиева Карчева   учител в подготвителна група /ППГ 5А

Светла Христова Петрова –  старши учител в подготвителна група/ППГ 5Б

Йорданка Петкова Николова –  учител в подготвителна група/ППГ 6А

Димитринка Христова Янева –  старши учител в подготвителна група/ППГ 6Б

Невена Димитрова Колева – учител в начален етап /I A клас иновативна паралелка

Донка Колева Динева – старши учител в начален етап /I Б клас иновативна паралелка

Анастасия Миткова Мандажиева – учител в начален етап /IIA клас иновативна паралелка

Силвия Павлова Дамянова – учител в начален етап /IIБ клас иновативна паралелка

Сашка Стойчева Василева – главен учител в  начален етап / IIIА иновативна паралелка

Тинка Иванова Станкова –  учител в начален етап / IIIБ иновативна паралелка

Събчо Парушев Костенски – старши учител в начален етап /IV А клас

Хабибе Ереджеб Ахмедова –  старши учител в начален етап /IV Б клас

Димитрина Тодорова Димитрова – старши учител в начален етап /IV В клас

Надежда Петкова Купенова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Български език и литература/VIA  клас

Иванка Маринова Николова – учител в прогимназиален етап /общообразователен учебен  предмет -Математика/ VIБ клас

Милена Паскалева Стоянова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Руски език/ VIIA  клас

Цонка Петрова Матева –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет -Математика / VIIБ  клас

Жана Давидова Казакова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Руски език/ VIIВ  клас

Мария Славова Радева–  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Английски език / V A клас

Станка Денчева Петрова–  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Природни науки/V Б  клас

Кезван Хюсеин Хасан –  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Природни науки и информационни технологии/

Милена Цветкова Куриева – Джин – учител в прогимназиален етап / общообразователен учебен предмет – История и География/

Купен Стоянов Воденичаров –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Музика

Димитър Михайлов Михайлов –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Физическа култура и спорт

Моника Янкова Михалева  – учител в прогимназиален етап /общообразователен учебен  предмет – Физическа култура и спорт

Красимира Сашева Маринова-Куриева – учител в начален етап/ I ЦОУД

Ирина Илиева Зоткова – учител в начален етап / II ЦОУД иновативна група

Станислава Николова Георгиева –  учител в начален етап/ III ЦОУД иновативна група

Дико Димов Димов – старши учител в начален етап/ IV ЦОУД

Светлана Славкова Караилиева – учител в прогимназиален етап/ V ЦОУД

Мария Динкова Димитрова – учител в прогимназиален етап/ VI ЦОУД

Татяна Борисова Карапаунова – учител в прогимназиален етап/ VII ЦОУД

Диана Петкова Петкова – училищен психолог