Category Archives: Без категория


Клуб „ПЪСТРОЦВЕТНА ФАНТАЗИЯ“


На 10.07.2019 година от 10.00 часа протече представителната изява на учениците от група за занимания по интереси „Пъстроцветна фантазия“ към ОУ „Васил Левски“ – гр. Бургас. Темата включваше представяне на две слабо застъпени техники към момента в началното училище в областта на изобразителното изкуство – техниката „гратаж“ и плъстене. Госпожа Невена Колева (ръководител на групата)запозна […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по математика с ръководител Сашка Василева


През месец юни с част от учениците от II А клас, бяха проведени допълнителни часове по математика по Проект BG05M20P001 „Подкрепа за успех“ с ръководител Сашка Василева. Учениците преминаха през събиране и изваждане без преминаване, до събиране и изваждане с преминаване, умножение, деление и таблицата за умножение и деление, чрез забавни математически игри и задачи, […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по български език и литература с ръководител Сашка Василева


През месец май с част от учениците от II А клас, бяха проведени допълнителни часове по български език и литература по Проект BG05M20P001 „Подкрепа за успех“ с ръководител Сашка Василева. Чрез забавни интерактивни игри, тестове и упражнения децата преминаха през устна и писмена реч, съгласните звукове в средата и края на думите, частите на речта:  […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по български език и литература с ръководител Тинка Станкова


През месец юни, през първите дни от лятната ваканция ученици от ІІ б клас с класен ръководител Тинка Станкова проведоха занимания за отстраняване на обучителни затруднения по български език и литература. Второкласниците показаха, че могат да се справят с „трудните“ звукове „щ“, „ю“, „я“, „дж“ и „дз“. Съставяха описателен текст като използваха прилагателни имена, преобразуваха […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по математика с ръководител Тинка Станкова


Математиката е дори забавна През месец май 2019 г. ученици от ІІ б клас упорито работиха за преодоляване на обучителни затруднения по математика. С голямо старание чертаха отсечки, намираха обиколки на триъгълници и квадрати, намираха неизвестни множители.

прочети повече

Клуб „Малките актьори“


На 03.06.2019г. се проведе  публична изява на клуб „МАЛКИТЕ АКТЬОРИ“. Целта е да се покаже резултата от труда на учениците, как са овладели актьорската игра, езиковите умения и да покажат индивидуалните способности в областта на театралното изкуство. Учениците от клуба с интерес и старание овладяха  техниката на речта и изкуството на комуникацията. С  желание показаха пред  публика […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по български език с ръководител Н. Купенова


Учениците от V А клас, с ръководител Н. Купенова, успешно завършиха проект „Подкрепа за успех”, като се обучаваха в две групи. За да усъвършенстват своите писмени и речеви знания и умения по български език, те участваха активно в обученията, които преминаваха под формата на интерактивни игри и занимателни дейности. В края на проекта придобиха езикови […]

прочети повече