Моят безопасен път до училище


На 24.09.2021 г. В Часа на класа учениците от 3а клас дискутираха пътя и неговите елементи, във връзка с темата по БДП. Съвместно със своите родители изработиха постер, на който очертаха най-безопасния маршрут до училище и поставиха изучените пътни знаци на съответните места по пътя.

1 2 3 4 5 6 7

Архив