Пазете децата на пътя!


news_3020_bezopasnost_copy
В периода от 22 до 26 март в електронна среда на обучение чрез платформата Google classroom в ОбУ „Васил Левски“ се проведоха различни занимания по повод седмицата посветена на безопасното движение и поведение на пътя под надслов „Пазете децата на пътя!„
Учители и ученици гледаха презентации, видеоуроци, дискутираха, рисуваха и попълваха работни листи, разрешаваха занимателни задачи в часа на класа. На вниманието на родителската общност също бе предоставена информация, за това колко важно е децата да се движат безопасно, а възрастните да шофират внимателно! Макар и в утежнена ковид обстановка творчеството на децата даде повод за виртуална изложба по темата. Нека всички бъдем отговорни участници в движението! Апелираме: „ Пазете децата на пътя! Животът е с предимство!“

(4) Facebook

Архив