ПО ПЪТЯ НА БУКВИТЕ – КАКВО РАЗКАЗВАТ ТЕ


абв

ВИРТУАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛНО-ТВОРЧЕСКИ ФОРУМ
за обмяна на добри практики и междуучилищен диалог по повод
ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
24 МАЙ, на тема „ ПО ПЪТЯ НА БУКВИТЕ – КАКВО РАЗКАЗВАТ ТЕ“

ОРГАНИЗАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Поради наложилите се извънредни обстоятелства форумът ще бъде изцяло онлайн. Той ще се проведе в периода от 11 до 22 май, като в посочения времеви отрязък се предвижда време за:
– подготовка и реализиране на творческите задачи на всяка от участващите институции
/11.05.-18.05.20 г./;
– срещи между участниците и четене за малки от големи
/19.05.-21.05.20г./;
– Виртуална изложба и закриване на форума
/22.05.20г./
1. Подготовка и разпределяне на задачите по етапи и време е за творческа дейност.
Стартираме на 11.05.2020г. – отбелязван като църковен празник на светите равноапостоли Св. Св.Кирил и Методий.
Участниците във форума реализират своето виждане по темата „ПО ПЪТЯ НА БУКВИТЕ – КАКВО РАЗКАЗВАТ ТЕ“ чрез избрани от тях дейности, съответстващи на идеите им и възрастовите специфики на децата, които обучават.
Крайният срок за предаване на творческите продукти с резюме, видео, презентация, рисунки или друг избран начин за представяне и споделяне на практиката е 18.05.20г.
2. Дни на диалог и споделяне. Четене за малки от големи.
В период от три дни 19.05.-21.05.2020 г. ще се проведат работни срещи за споделяне и диалог между участниците във форума, организирани по секции. те ще се реализират в защитената среда на образователните платформи Google Classroom, Microsoft Teams и приложенията Google Meet и Zoom.us.
Ще получите програма за работните сесии с включени часове за „Четене за малки от големи“, където децата ще могат да чуят приказки и тематични произведения прочетени за тях от родители и от нашите специални гости Ажда Чаушева и Станислав Райчев.
3. Виртуална изложба и закриване на форума.
На 22.05.2020г. в избрана за целта защитена онлайн среда ще бъде реализирана виртуална изложба. Дейностите и срещите от форума, споделените от участниците интерпретации по темата във вид на творчески проекти ще бъдат събрани и представени като краен продукт във вид на електронно издание.
Всеки от участниците ще получи диплом за участие и постигнати резултати.

Пламъкът, запален от двамата солунски братя Кирил и Методий ще гори, докато я има на света нашата малка България, дарила с писменост всички славяни!
Заедно ние можем повече, когато вървим в една посока, а „Ако си тръгнал да вървиш, то връщането е вече невъзможно!“

Тук ще откриете блога на Виртуалния образователно-творчески форум „ПО ПЪТЯ НА БУКВИТЕ – КАКВО РАЗКАЗВАТ ТЕ“

форум