ВАЖНО!!!!


Info

До всички родители и ученици!
Всички са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Такова нареждане издаде здравният министър Кирил Ананиев със Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020.
Обръщам се към вас, моля, спазвайте противоепидемиологичните мерки! Посещението на спортни площадки и паркове е абсолютно забранено! Моля не се събирайте на откритата спортна площадка на училището! Училището е под постоянно видеонаблюдение и охрана!
Санкцията за нарушаване на заповедта е 5000 лв. Всички нарушители ще бъдат санкционирани!
Родители, моля, контролирайте движението на децата си!
Бъдете отговорни и останете вкъщи! И от утре – с маски!
Венелина Андреева
Директор на ОУ „Васил Левски“