Дневен режим за дистанционно обучение в електронна среда в ОУ „Васил Левски“ за периода 16 – 29.03.2020 г.