График на учебните часове за дистанционно обучение в прогимназиален етап в електронна среда в ОУ „Васил Левски“ за периода от 16.03.2020 г. – 29.03.2020 г.