График за провеждане на януарска изпитна сесия за учениците от СФО