Моливник от отпадъчни материали


На 06.11.2019 г. учениците от I а клас с кл. ръководител г-жа Н. Колева проведоха беседа за ползата от рециклирането на отпадъците за хората в часа по ФУЧ Предприемачество. Те приложиха на практика наученото като изработиха моливник от отпадъчни материали.

IMG_20191106_113030