График за провеждане на септемврийска поправителна сесия за учениците от СФО