Месечен Архив: август 2019


Група за допълнително обучение по български език и литература с ръководител Сашка Василева


През месец май с част от учениците от II А клас, бяха проведени допълнителни часове по български език и литература по Проект BG05M20P001 „Подкрепа за успех“ с ръководител Сашка Василева. Чрез забавни интерактивни игри, тестове и упражнения децата преминаха през устна и писмена реч, съгласните звукове в средата и края на думите, частите на речта:  […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по български език и литература с ръководител Тинка Станкова


През месец юни, през първите дни от лятната ваканция ученици от ІІ б клас с класен ръководител Тинка Станкова проведоха занимания за отстраняване на обучителни затруднения по български език и литература. Второкласниците показаха, че могат да се справят с „трудните“ звукове „щ“, „ю“, „я“, „дж“ и „дз“. Съставяха описателен текст като използваха прилагателни имена, преобразуваха […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по математика с ръководител Тинка Станкова


Математиката е дори забавна През месец май 2019 г. ученици от ІІ б клас упорито работиха за преодоляване на обучителни затруднения по математика. С голямо старание чертаха отсечки, намираха обиколки на триъгълници и квадрати, намираха неизвестни множители.

прочети повече

Иновативно училище


 ОУ „Васил Левски“ за трета поредна година е в списъка на иновативните училища, утвърден със заповед на министъра на образованието. Нашите желания и очаквания преминават през дълги периоди, които отнемат не само труд, а и много енергия и търпение. Затова ценим постигнатите резултати. Честито на екипа разработил поредния проект за надграждане на знанията, уменията и […]

прочети повече