Протокол за приемане на устно заявление за достъп на обществена информация