Клуб „ПЪСТРОЦВЕТНА ФАНТАЗИЯ“


На 10.07.2019 година от 10.00 часа протече представителната изява на учениците от група за
занимания по интереси „Пъстроцветна фантазия“ към ОУ „Васил Левски“ – гр. Бургас.
Темата включваше представяне на две слабо застъпени техники към момента в началното
училище в областта на изобразителното изкуство – техниката „гратаж“ и плъстене.
Госпожа Невена Колева (ръководител на групата)запозна присъстващите гости чрез
презентация с основните етапи на работа, след което учениците изработиха подаръчни
торбички с приложение на автентичната техника „плъстене“ и показаха на практика уменията
си в свои творби чрез изобразителната техника „гратаж“.