Група за допълнително обучение по математика с ръководител Тинка Станкова


Математиката е дори забавна

През месец май 2019 г. ученици от ІІ б клас упорито работиха за преодоляване на обучителни затруднения по математика. С голямо старание чертаха отсечки, намираха обиколки на триъгълници и квадрати, намираха неизвестни множители.

1 2 3 4