Група за допълнително обучение по математика с ръководител Сашка Василева


През месец юни с част от учениците от II А клас, бяха проведени допълнителни часове по математика по Проект BG05M20P001 „Подкрепа за успех“ с ръководител Сашка Василева. Учениците преминаха през събиране и изваждане без преминаване, до събиране и изваждане с преминаване, умножение, деление и таблицата за умножение и деление, чрез забавни математически игри и задачи, тестове и интерактивни игри. Решаването на текстови задачи бе предизвикателство за откриване на интересната и забавна страна на математиката.  Отчетени бяха добри резултати и напредък в знанията на учениците.

1 2 3 4 5