Група за допълнително обучение по български език и литература с ръководител Тинка Станкова


През месец юни, през първите дни от лятната ваканция ученици от ІІ б клас с класен ръководител Тинка Станкова проведоха занимания за отстраняване на обучителни затруднения по български език и литература. Второкласниците показаха, че могат да се справят с „трудните“ звукове „щ“, „ю“, „я“, „дж“ и „дз“. Съставяха описателен текст като използваха прилагателни имена, преобразуваха съобщителни изречения във въпросителни. Много внимаваха при определяне частите на речта.

1 2 3 4