Месечен Архив: август 2019


Клуб „Приятели на здравословното хранене“


В периода 13.08.19г.-16.08.19г.се проведоха Занимания по интереси в клуб “ Приятели на здравословното хранене“. Децата от първи “ б“ клас се за забавляваха като приготвиха зеленчукови шишчета и плодови шишчета. Показаха и доказаха , практически умения с боравене с хранителни продукти при представителна изява на 16.08.19г. Изработиха табло, баджове,пирамида на здравословното хранене, показаха и 7 […]

прочети повече

Клуб „ПЪСТРОЦВЕТНА ФАНТАЗИЯ“


На 10.07.2019 година от 10.00 часа протече представителната изява на учениците от група за занимания по интереси „Пъстроцветна фантазия“ към ОУ „Васил Левски“ – гр. Бургас. Темата включваше представяне на две слабо застъпени техники към момента в началното училище в областта на изобразителното изкуство – техниката „гратаж“ и плъстене. Госпожа Невена Колева (ръководител на групата)запозна […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по математика с ръководител Сашка Василева


През месец юни с част от учениците от II А клас, бяха проведени допълнителни часове по математика по Проект BG05M20P001 „Подкрепа за успех“ с ръководител Сашка Василева. Учениците преминаха през събиране и изваждане без преминаване, до събиране и изваждане с преминаване, умножение, деление и таблицата за умножение и деление, чрез забавни математически игри и задачи, […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по български език и литература с ръководител Сашка Василева


През месец май с част от учениците от II А клас, бяха проведени допълнителни часове по български език и литература по Проект BG05M20P001 „Подкрепа за успех“ с ръководител Сашка Василева. Чрез забавни интерактивни игри, тестове и упражнения децата преминаха през устна и писмена реч, съгласните звукове в средата и края на думите, частите на речта:  […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по български език и литература с ръководител Тинка Станкова


През месец юни, през първите дни от лятната ваканция ученици от ІІ б клас с класен ръководител Тинка Станкова проведоха занимания за отстраняване на обучителни затруднения по български език и литература. Второкласниците показаха, че могат да се справят с „трудните“ звукове „щ“, „ю“, „я“, „дж“ и „дз“. Съставяха описателен текст като използваха прилагателни имена, преобразуваха […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по математика с ръководител Тинка Станкова


Математиката е дори забавна През месец май 2019 г. ученици от ІІ б клас упорито работиха за преодоляване на обучителни затруднения по математика. С голямо старание чертаха отсечки, намираха обиколки на триъгълници и квадрати, намираха неизвестни множители.

прочети повече

Иновативно училище


 ОУ „Васил Левски“ за трета поредна година е в списъка на иновативните училища, утвърден със заповед на министъра на образованието. Нашите желания и очаквания преминават през дълги периоди, които отнемат не само труд, а и много енергия и търпение. Затова ценим постигнатите резултати. Честито на екипа разработил поредния проект за надграждане на знанията, уменията и […]

прочети повече