Проект „Еко доброволец“


На 23.07.2019 г. на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Венелина Андреева – директор на ОУ „Васил Левски“ получи договор с осигурено финансиране за проект „Еко доброволец“ – Опазване на защитените територии около Бургас и Селиулу чрез повишаване на знанията и реализиране на съвместни инициативи.

Партньор на ОУ „Васил Левски“ в изпълнение на дейностите е основно училище в Селиулу, Одрин, Турция.

Основната целева група са: Ученици от 3 до 6 клас от ОУ „Васил Левски“ и ученици от 3-4 клас от ОУ в Селиулу (около 104 бр.), учители, преподаващи в съответните класове (9 бр.), родители на участващите ученици (30 бр.). Останалите ученици от двете училища и учителите в тях също ще имат полза от проекта, които са около 418 души.

Дейностите по проекта са:
1. Разработване на нови обучителни материали за учениците и учителите, както и на нови програми за провеждане на семинари във връзка с реализацията на образователната програма „Еко-доброволец“ и разработване на специализиран пътеводител за учениците, съдържащ стъпки и мерки за опазване на защитените територии.
2. Оборуване на специализиран еко-кабинет и надграждане на еко-лабораториите в училищата.
3. Провеждане на екологични семинари като допълнителни обучителни дейности за ученици и учители и родители от училищата.
4. Изпълнение на пилотни съвместни специфични консервационни дейности в ЗМ в България, включващи ученически Еко-патрул и изпълнение на играта Еко-наблюдател.
5. Изпълнение на пилотни специфични консервационни дейности в ЗМ в Турция, включваща ученически Еко-лагер с изпълнение на специализирана програма „Наблюдател-Консерватор“.
6. Дейности свързани с повишаване на информираността от двете страни на границата.
7. Информация и публичност.

IMG-1420 IMG-1419 20190723_135510