Клуб „Малките актьори“


На 03.06.2019г. се проведе  публична изява на клуб „МАЛКИТЕ АКТЬОРИ“.

Целта е да се покаже резултата от труда на учениците, как са овладели актьорската игра, езиковите умения и да покажат индивидуалните способности в областта на театралното изкуство.

Учениците от клуба с интерес и старание овладяха  техниката на речта и изкуството на комуникацията. С  желание показаха пред  публика  познания  по актьорско майсторство.

В часовете по ЗИ учениците изучаваха българските национални празници, традиции и обичаи. Изработиха презентация на тема „Празничен календар“, чрез прилагане на иновативни методи се даде възможност за свързване на теоретичния материал с бита и културата. Чрез театралните пиеси и етюди се създадоха навици за езикови умения, работа в екип и междуличностно отношение. Повишиха мотивацията си за учене, развиха специфични знания, умения и компетентности.

1 3 4 5 6