Група за допълнително обучение по български език с ръководител Н. Купенова


Учениците от V А клас, с ръководител Н. Купенова, успешно завършиха проект „Подкрепа за успех”, като се обучаваха в две групи. За да усъвършенстват своите писмени и речеви знания и умения по български език, те участваха активно в обученията, които преминаваха под формата на интерактивни игри и занимателни дейности. В края на проекта придобиха езикови и комуникативни компетентности в ситуации за диалогично общуване в официална и неофициална обстановка, както и умения да употребяват думите според смисъла им в самостоятелен текст и да го осмислят като средство за общуване. Учениците се разделиха радостни от предстоящата ваканция, но и удовлетворени от знанията и уменията, които получиха по време на обучението си по Български език по Проект „Подкрепа за успех”.

bdr

bdr

bty

bty

bty

bdr

bty

bdr

bty

bty