Животновъди


Учениците от Iа и IIа клас – целеви групи по проект „ЩАФЕТА КЪМ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР“ с факултативен учебен час по предприемачество „ДНЕШНОТО УТРЕ“ за учебната 2018 – 2019 година, с класни ръководители Анастасия Мандажиева и Саша Василева посетиха ферма. Запознаха се с професията животновъд както и с начина на отглеждане на домашни животни. Изнесена им бе беседа от животновъдите в стопанството. Като млади предприемачи, там се запознаха с различни видове домашни животни и начина им на отглеждане. Учениците имаха възможност да нахранят животните и да видят от близо какви грижи се полагат за тях. Те показаха практически знания и умения.

1 2 3 7 9 33 65 4355 untitled веве