Шарен Великден


Ученици от иновативни групи I, II и V ЦДО под ръководството на своите учители на 25.04.19 г. организираха благотворителна базар-изложба „Шарен Великден” със сувенири и предмети за дома и семейството, изработени от тях и техните родители. Каузата на базар-изложбата бе свързана с набиране на средства за дете, нуждаещо се от лечение.

IMG_20190425_105528 IMG_20190425_105549 IMG_20190425_105552 IMG_20190425_105554