Свойства на водата


images

На 28.01.2019 г. еколозите от Vа клас, включени в клуб „Ученическа Еко Академия“ с ръководител Д. Кандарова проведоха лабораторен урок за изследване свойствата на водата. Потвърдиха, че чистата вода е безцветна, без мирис и вкус.

Вторият експеримент даде възможност на учениците сами да се убедят, че водата разтваря много вещества, но има и такива, които са неразтворими в нея. Разбраха, че освен водни има и неводни разтвори.

В последния експеримент малките еколози изследваха промяната на цвета на универсален индикатор във всеки от разтворите. Установиха, че свойствата на разтворите са различни според разтвореното във водата вещество.

ВОДА-ЛУ-28-10-19 (64) ВОДА-ЛУ-28-10-19 (75) ВОДА-ЛУ-28-10-19 (94) ВОДА-ЛУ-28-10-19 (101)