22 април – Международен ден на земята


0-02-05-3d6b192d43675249be0be03fb3cb5e56361129748161a9057ca842dc2d088757_7c582e5d

Подредена и аранжирана бе изложба на приложни творби, пана, икебана, изработени от разнообразни естествени и отпадъчни материали от учениците в училище по повод международният ден на Земята.

0-02-05-3d6b192d43675249be0be03fb3cb5e56361129748161a9057ca842dc2d088757_7c582e5d 0-02-05-8bde309ecbc84cf0e82c39bdf13dcdeab084f830b3d7dc9f7d5f49899c70b01b_237754b4 0-02-05-126ac1363adcb6afbb4a3c4cd09fd277ac55c0bf2b94b391da475425440df4a3_adab4dba 0-02-05-948d5c25fa508129a6caa7fcdd21597c7834bf93719c8a38aebb74b84177859d_9ae49d24 0-02-05-23057418e8663397b5ae9b1d177422afa16e4a1cf8bfe6bf53101458ea6f6202_3c6e45df 0-02-05-c02293e0bb8a5a9b4c13ac92af07ad1e7d12457f2ed4f2ae4b71bbddffb9469b_f32d7adc 0-02-05-c8047d35480b8830703b0e6de844a0bdd3eb83159c185a60029e9537987dd5f6_f2bc54ae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 20.04.2018 г. бе проведено открито интерактивно занятие с ученици от клубове по интереси „Училищна Еко-Академия” по повод отбелязване Международния ден на Земята. Участваха три смесени отбора от ученици от 4 и 5 клас. Всеки от отборите „Слънце”, „Въздух” и „Вода”се състояха от 4 представителя. Следваха интерактивни игри със състезателен характер, които се състояха от три кръга. Всеки кръг имаше точно определени правила и време за изпълнение, а преди всеки старт се обявяваше регламента. Предварително бе подготвено и трасето с различните препятствия за преминаване, които се обновяваха за всяка игра. Ученичка обявяваше всеки кръг. За правилно изпълнение на задачите следеше съдия.Присъстваха много учители и родители.

Занятието започна с беседа от водещия, относно значението на опазване на околната среда.

В първи кръг – „Живот на Земята” участниците трябваше да посочат условията необходими за живот на Земята.

Първият състезател от всеки отбор даваше своя отговор и трябваше да преодолее по най- бърз начин различни препятствия, за да може да тръгне вторият участник. Така трябваше да преминат и другите от отбора.

Втори кръг – „Болната планета” се постави новата задача, а именно да назоват замърсителите на околната среда. След това по същият начин както в първи кръг да преминат един след друг новите препятствия. В края всеки от състезателите обясни как и какво замърсяват посочените от тях замърсители. Отново се обяви резултата до момента.

В последния трети кръг от екологичното състезание – „ Помогни на Земята” задачата бе учениците да предложат начини, методи или средства за опазване на околната среда. На предоставените им празни листи, всеки написа своето предложение.

Занятието завърши с извод за отговорността на всеки от нас за опазване на околната среда. Учениците показаха не само знания и умения, но и отношение към този проблем. Освен че повиши интереса и настроението на всички, това допринесе и за по-активното участие на присъстващите ученици, гости и родители.

В края беше обявен победител – отбор „Въздух“, на второ място се класира отбор „ Вода”, а трети останаха отбор „Слънце”.

Пазете Земята! Тя е наш общ дом!