ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ “ ТВОЯТ ЧАС“


92325994

На 13. 04. 2018 г., 17.04. 2018 г., 18.04.2018 г. и 19. 04. 2018 г. в клуб „Занимателна математика“ по проект „Твоят час“ с ръководител Ив. Николова се проведе екипна работа с родителите на участниците в клуба. Заедно големи и малки решаваха задачи от олимпиади, измерваха трите измерения на кутия и пресмятаха лица на правоъгълници. Родители и ученици изчертаха правоъгълници от цветна опаковъчна хартия, с които облепиха подаръци за децата. Проведе се виртуално пътешествие до Египет, където децата бяха „мумифицирани с рола тоалетна хартия“. Занятията преминаха в творческа и приятна атмосфера.

20180418_121536 20180418_121543 20180418_121621 20180418_121631 20180418_123943 20180418_123953 20180420_110351 20180420_110424