ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ “ ТВОЯТ ЧАС“


Картина1

На 13.04.2018 г. в ОУ „Васил Левски“ – град Бургас се проведе екипна работа с родители на ученици от клуб „Природни науки”с ръководител Н. Куцарова по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компе тентности (Твоят час)“ – фаза 2 за уч. 2017-2018 г.

Темата на занятието по съответствие с тематичното разпределение бе „Хранене и здраве” и в него участие взеха ученици от клуб „Природни науки” V клас с ръководител г-жа Нина Куцарова и техните родители. Целта бе да изградят нови убеждения и навици, които да повишат тяхната мотивация за здравословен начин на живот. Интересно в работата на този проект е провеждането на занятия с присъствието на родители. Заедно със своите деца, разделени на два отбора, те участваха в игра със състезателен характер, която се състоеше от четири кръга. С голям интерес те изрязваха и поставяха хранителни продукти на съответното ниво в хранителна пирамида, със закрити очи участниците от отборите, заедно с родителите си трябваше да разчитат единствено на осезанието си, за да разберат какъв плод или зеленчук държат в ръцете си, назоваваха колкото се може повече полезни хранителни продукти или ястия със съответната буква от азбуката и накрая съставиха здравословно меню за един ден.

0-02-04-d394df995ed4cdafd1615fb297551e37edb4ee740e931dbe1ac382b221dda887_effecc1d 0-02-04-58118ba35eef05816298cb9f797aff9d273bbb5c65f132f00a6c6d68703bc074_755aa32e 0-02-04-10327112f8f74f9a429056b9587c0ccd76ff5439351338c4a08699adacf57096_76877e3e 0-02-04-d2d0844731134a1aa92634185c67bd02ea40eadc25540a6af6cb715f62412cc6_1e0f656 0-02-04-d97b516d1872a8ef6f79e0b05848520f0e788a504971faa62acf687ea3c83b33_4299fc39 0-02-04-dbcca0e5fe960e8db5bc124d69a2f6807cb3a4942eba496ae2379e6f80cf6b85_f248dde0 0-02-04-f64097cbd22f5f66e762fe59e41ceaa96a017e62c8bd001297c700ca4811c0c5_a5cab682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците показаха знания, умения и отношение относно видовете хранителни продукти и хранителните веществата, които съдържат. В същото време разказаха на своите родители за смисълът от съществуването на хранителната пирамида и значението и за правилният режим на ученика. Насочиха вниманието към храните, които са най-полезни за здравето на човека и тези, които трябва да се консумират в по-ограничени количества.