Дейности по проект “ Твоят час“


92325994

На 10.04.2018 г и на 25.04.18 г. се проведоха екипни занятия с родители и ученици от клуб „Език мой, чуден” с ръководител Н. Колева. Темата на занятията бяха „Гатанки. Броилки.”

Picture2 Picture3

 

 

 

 

 

 

 

Родителите и учениците четоха стихове, гатанки и броилки от Г. Струмски, СТ. Михайловски и други автори.

Picture1