Отчет за разходи по бюджет на ОУ „Васил Левски“ към 30.09.2017г.